Reklama


  Strony powiązane

  Kto nadzoruje komornika Komornik - jego prawa i obowiązki Kto może zostać komornikiem Prawa wierzyciela Opłaty egzekucyjne




  Polecamy
  Mapa strony

  Serwis prawniczy

  Może nim zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych, obywatelskich. Kandydat musi mieć ukończone 25 lat oraz być absolwentem wyższych studiów prawniczych, bądź administracyjnych, odbył aplikację komorniczą, wraz ze zdaniem egzaminu komorniczego.

  Od takich wymagań są zwolnieni: sędziowie,prokuratorzy,, adwokaci, radcy prawni i osoby, które ukończyły aplikację, sądową, prokuratorską adwokacką,radcowską lub notarialną, a także osoby posiadające doktora nauk prawnych.

  Na stanowisko komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Informuje też o wolnym stanowisku,zamieszczając w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski". W terminie jednego miesiąca od zamieszczenia takiego ogłoszenia, należy składać wniosek o powołanie. W tym samym czasie możemy złożyć tylko jeden egzemplarz takiego formularza, bez względu na rewir.

  Do podania o powołanie na stanowisko komornika należy załączyć po dwa wnioski życiorysu, dokumentów potwierdzających kwalifikację. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, przyszły komornik powinien w ciągu miesiąca objąć kancelarię i zgłosić to Ministrowi Sprawiedliwości.
  Kopiowanie treści zabronione pod rygorem skutków prawnych / Copyright 2010